Vizyon & Misyon

Vizyonumuz

  • Savaş, katliam, baskı vs. altındaki her coğrafyaya temel insani yardımları ulaştırmak. Onların sesini gerekli kitle iletişim araçlarını kullanarak dünyaya duyurmaktır.
  • Acil ihtiyaç sahibi olan ve kıtlık hâsıl olan bölgelere gerekli nakdi yardımı ulaştırmaktır.
  • Deprem, sel gibi doğal afetlerin yaşandığı bölgelere acil sağlık ve gıda takviyesinde bulunmaktır.
  • Sosyal adalet sağlamak ve insani değerleri korumaktır.
  • İnsani yardım ve eğitim noktasında gerekli ar-ge çalışmalarını yapmak ve kalıcı çözümlerin projesini üretmektir.

Misyonumuz

  • Dünya da her nerde olursa olsun onurlu bir yaşamı hak eden her insana hakkını ulaştırmak ve o insanlara bu amacın gayesinde olan insanların elini uzatmaktır.
  • Sadece Müslüman insanlara değil, her insana insanca muamele edilmesi gerekmektedir. Bundan dolayıdır ki; din, dil, ırk farkı gözetmeksizin her ihtiyaç sahibi insana dokunmaktır.
  • Küresel anlamda özgürlük hakkı, yaşam hakkı, çalışma hakkı gibi her insanın hakkı olan ortak değerlere sahip çıkmaktır.